SöySəl Evi--- خانه شعر تركي

ثريا آغا داداش

یکشنبه 18 تیر 1391
+0 به یه ن
آغا داداش ثريا،متولد 1850 ميلادي،باكو.

تحصيلات خود را در مكتب خانه هايي كه روحانيون استادي آن را مي كرده اند كسب نموده است.وي كاتب مجلس ادبي مجمع الشعرا بوده و تمامي اشعار خوانده شده در مجلس به همراه اسناد، در خانه ي وي نگهداري مي شد.آغا داداش ثريا در سال 1900 در باكو دار فاني را وداع گفت و در همان جا دفن گرديد.همچون اكثر شعراي آزربايجان، تنها اندكي از آثار وي به دست ما رسيده است.اين مسأله در چند برهه زماني بيشتر نمود دارد.
 • يك ، در زمان قبل از پيشرفت چاپ و نشر كه بيشتر اثار تركي نابود شده اند،اين بدين دليل بوده كه پيشرفت تمدن ادبي تركي، بسيار سريعتر از پيشرفت صنعت حفظ و نشر آن بوده است.از آن است كه در بين تمامي شاخه هاي ادبي تمدن ها،ادبيات شفاهي يا فولكلور،تنها در ادبيات تركي مشاهده مي گردد.با اين حال حفظ و انتقال آثار ليريك و آشئق تركي به نسل هاي آينده، چندان موفقيت آميز نبوده است.
 • دو:زمان حمله ي اعراب
 • سه: زمان يورش مغول
 • چهار:زمان پادشاهي پهلوي مزدور
 • پنج:جنگ جهاني اول و دوم كه بدبختانه مصادف با ظهور اكثر شعراي بنام آزربايجان بوده است.
آثاري كه از ثريا بر جاي مانده در كتابهايي با نام هاي
 • ده ييله ن سؤز ياديگاردئر، 1981
 • پوئتيك مجليس لر، 1987
 • داهي لرين گؤز ياشئ،مرثيه لر، 1990

چاپ گرديده است.نوحه هاي ثريا در كتاب آخري گردآوري شده است.AĞADADAŞ SÜRƏYYA

Ağadadaş Sürəyya 1850-ci ildə Bakıda doğulmuşdur. Təhsilini molla
məktəbində atmışdır. "Məcməüş-şüəra" ədəbi məclisinin katibi olmuşdur.
Məclisin bütün sənədləri, şairlərin oxuduğu və müzakirə etdiyi şeirlər onun
evində saxlanılırmış. Sonralar itmişdir.
A.Sürəyya 1900-cı ildə Bakıda vəfat etmişdir.
Onun əsərlərinin az bir qismi qalmışdır. Buradakı nümunələr "Deyilən söz
yadigardır" (1981) "Poetik məclislər" (1987) və "Dahilərin göz yaşı.
Mərsiyələr" (1990) kitabilarından götürülmüşdür.Ey nəşi qalan yerdə, keçən başı eidayə,
Dur rəhm elə bu əlsiz-əyaqsız üsərayə.

Bir cismə bu qədri nə rəvadır dəyə peykan,
Fəvvarə kimi qan bədənində axa hər yan,
Ey təşnə ləbi-Kərbübəla bu təni üryan,
Aya necə tab etdi bu qayətdə yarayə.

Bir-bir edərəm cismi-şəhidanə nəzarə,
Görrəm sənicə dəyməyib heç bir kəsə yarə,
Ondan bilirəm həmdəmi-cansan məni-zarə,
Bais odu kəlləm başın üstündə nəvayə.

Kimdən soruşum harda düşüb şahi-şəhidan,
Baş ilə tanırlar bədəni, başına qurban,
Yetmiş iki tən hamısı başsız, hamı üryan,
Dindir bacını getməyə ta canı xətayə.

Başdan ayağa yarələnib cismi-zəifın,
Kim doğradı qardaş belə əndami-lətifin?
Başın hanı, bəs, kim bu əzayi-şərifin,
Ey başı düşən "qalu bəla"dən bu bəlayə.

Axır sənin istəkli bacındım məni-müstər,
Kim lütfinə bais na rəva, nazlı bəradər,
Dindir məni ey munisi-can, ey dili-xahər,
And verrəm, Hüseyncan, səni cani-şühədayə.

Səs gəldi o dəm Zeynəbə şahi-şühədadən,
Qurtarmayan ey Korbübəla içrə, bəladan,
Çox etmə, baci, ahu fəğan cövri-cəfadan,
Bundan sora səbr eylə qəmü cövri-cəfayə.

Hər mahi-mühərrəmdə gəl əfqanə Sürəyya,
Ahınla şərər vur belə dövranə Sürəyya,
Hüzzar ilə tut şahi-şəhidanə Sürəyya,
Bir təziyə kim, qabil ola sahibəzayə

قايناخ:شعراي قرن 18
چويورن:آشئق پكربؤلوم : ثريا(آغاداداش)AZ-TR
یازار : ائشيلداق


بلاگا گؤره  شعر توركي- خانه شعر توركي-شاعران و اديبان تورك-بيوگرافي شاعران تورك-زندگي نامه شاعران تورك-سويسل-
  شعر تركي-خانه شعر تركي-شاعران و اديبان ترك-بيوگرافي شاعران ترك-زندگي نامه شاعران ترك-

بؤلوم لر

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

ایمکان لار

سایغاج